HVIDR-a NZI-NZZ

Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata

Ronjenje u svrhu resocijalizacije 100% HRVI-a i oboljelih od PTSP-a,FAZA-2

20.05. - 17.06.2014. – Zagreb, Novalja, Vir

Članovi HVIDR-e NZI-NZZ su i ove godine kao i unatrag par godina proveli program"Ronjenje u svrhu resocijalizacije 100% HRVI-a i oboljelih od PTSPa" sa ciljem da što bliže približite rekreativno ronjenje osobama sa posebnim potrebama u ovom slučaju HRVI-a(poglavito 100./. HRVI-a) i braniteljima oboljelim od PTSP-a sa svrhom provedbe psihološke i socijalne reintegracije osoba sa invaliditetom .Ujedno kao Udruga koja zastupa interese invalida ima namjeru dati svoj doprinos u senzibilizaciji javnosti prema potrebama osoba s invaliditetom,pridonijeti njihovoj mobilnosti i u konačnici unaprijediti kvalitetu njihovog života.

 Program izobrazbe polaznika tečaja je sproveden po protokolu i programu CMAS-a u suradnji sa IHAD-m(INTRENATIONAL ASSOCIATION HANDICAPPED DIVERS) i Hrvatskim Ronilačkim Savezom koji je predviđen za rad sa invalidnim osobama. Nakon što je ispitano fizičko stanje polaznika ovog programa, prilagođena opremu za ronjenje, isti su upoznati sa programom i poteškoćama kojim bi se mogli susretati u radu te njihova očekivanja .Nakon toga polaznici suprevezeni prijevoznim sredstvima za prijevoz invalidnih osoba i odvedeni do odredišta na moru gdje su bili smješteni u kapacitete koji su prilagođeni za smještaj invalida. Za pomoć oko smještaja , prilagodbu i oblačenje ronilačke opreme koja je prilično teška ( boce sa zrakom i utezi sa olovima...) podršku isuport invalidima su čitavo vrijeme pružali članovi HVIDR-e NZI-NZZ i članovi ronilačkog kluba-HVIDRA-a Zagreb.

Nakon teoretske izobrazbe koju su vršili instruktori gdje su polaznici bili upoznati sa fizikom ronjenja i promjenama koja se događaju u njihovom tijelu prilikom urona zbog utjecaja plinova na njihov respiratorni i krvožilni sustav,liječnik stručnjak za psihološku medicinu upozorio polaznike tečaja na eventualne probleme koji bi se mogli pojaviti kod određenog broja polaznika poglavito jer se radi HRVI-u.

Po završetku uvodnog dijela slijedilo je četri puta po 5 (pet) dana intezivne nastave na kojoj su polaznici dopodne slušali četri(4) sata nastave a potom odlazili na more i u praksi odrađivali prethodno stečena znanja. Prijašnjih godina takvim radom sa kategorijom polaznika(HRVI-a) ustanovljeno je da se najbolji rezultati postižu tim načinom rada gdje treba posebno obratiti pažnju na pojedince. Naime svaki polaznik tečaja je slučaj za sebe. Neki polaznici imaju sve ekstremitete a nepokretni su, nekima nedostaje dio tijela pa im samim tim i plovnost drugačija od ostalih i tu je došao do izražaja intezivan rad sa polaznicima tečaja. Svima HRVI-ma koji su nakon polaganja završnog ispita stekli diplome ili su morali na dopunsku nastavu ponuđeno je da se nakon tečaja uključe u aktivnosti nekoga ronilačkog kluba kako bi mogli usavršiti svoje vještine vezane za ronjenje.

Moramo napomenuti da su upravo ti ljudi koji su stvarali ovu državu i borili se za nju, postali njeni najveći zaštitnici. Njihovo zalaganje na dosadašnjim akcijama može biti primjer mnogim drugim ljudima. Samim time i oni vide na konkretan način svoj doprinos u zaštiti i očuvanjupodmorija i okoliša Hrvatske za koju su se borili.

Adresa

  • Trg Ivana Meštrovića 1
    HR-10020 Zagreb

Kontakt

  • +385 1 6646 923
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme

Ponedjeljak:   09-13
Četvrtak:   15-19

Pratite nas