HVIDR-a NZI-NZZ

Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata

Toronto, Ontario

U dogovoru sa predstavnicima glavnog zapovjedništva Royal Canadian Legion,odrzan je sastanak sa umirovljenim kanadskim časnicima,prestavnicima Royal Canadian Legion-Ontario Command u Aurori,Ontario i predsjednikom udruge g.Andreom Paguetteom.Osim predstavljanja udruga,načina organiziranja i prava ratnih veterana,najviše se vremena provelo na pojašnjavanju Domovinskog rata jer Kanađani imaju sasvim drugu predožbu o njemu(…jedan od ratova protiv koga su ratovali je Hrvatska?!).

Borden - Forces Base

 

Delegacija Hrvatskih branitelja zajeno sa predstavnicima generalnog konzulata u Mississaugi posjetili su vojnu zračnu bazu Borden te čitav dan proveli u druženju sa Hrvatskim časnicima koje se tamo nalaze na tečaju i usavršavanju engleskog jezika.Osim naših časnika imali smo priliku za druženje sa časnicima iz drugih zemalja kako EU tako i ostalih drzava koje svoje časnike šalju na školovaje u Borden.

Adresa

  • Trg Ivana Meštrovića 1
    HR-10020 Zagreb

Kontakt

  • +385 1 6646 923
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme

Ponedjeljak:   09-13
Četvrtak:   15-19

Pratite nas