HVIDR-a NZI-NZZ

Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata

Washington,D.C.

U jutarnjim satima (09.00 h) prema već unaprijed predviđenom programu predstavnici HVIDR-e NZI-NZZ zajedno sa predstavnicima UdrugePTSP-a i Predstavnicima Veleposlanstva RH u SAD nazočili su sastanku u Ministarstvu veterana(Veterans Affairs,VA,810 Vermont Avenue,NW,Washington,DC 20420-0002).Osim službenog prijema i protokola odrzan je sastanak sa predstavnicima Uprave za zdrastvena pitanja (Veterans Health Administration) pri čemu su se izmjenili podaci sa obiju strane vezano uz zdrastvenu zaštitu i brigu o ratnim vojnim invalidima.

Toronto, Kanada

Nakon slobodnog dopodneva u rezidenciji generalnog konzula priređen je svečani ručak u ime Hrvatske delegacije branitelja od strane generalnog konzula g.Ljubinka Matešića.Nakon ručka održan je sastanak sa izvršnim odborom Kanadsko-hrvatske gospodarske komore u prostorijama BAKA WIRELESS,gdje je osim prezentacije programa razgovarano o eventualnoj pomoći hrvatskih privrednika u Kanadi u pomoći organizaciji istoga.

Adresa

  • Trg Ivana Meštrovića 1
    HR-10020 Zagreb

Kontakt

  • +385 1 6646 923
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme

Ponedjeljak:   09-13
Četvrtak:   15-19

Pratite nas